Twoja strona do nauki hiszpańskiego

Hiszpańskie czasowniki z nieregularną pierwszą osobą

Kiedy już opanujemy oboczności, które są nieodłączną cechą hiszpańskich czasowników, musimy zmierzyć się z jeszcze jedną trudnością, czyli nieregularną pierwszą osobą. W tej kategorii czasowników znajdziemy te, które poza pierwszą osobą są całkowicie regularne, jak i te, które podlegają regułom oboczności, a jeszcze dodatkowo charakteryzują się nieregularną pierwszą osobą. Dziś zajmiemy się tą pierwszą:

1. Zmiana C na ZC - czasowniki zakończone na -ECER

Zmiana w 1 osobie Przykład czasownika Znaczenie Odmiana
C--> ZC Agradecer Dziękować, być wdzięcznym (Yo) agradezco, (Tú) agradeces, (Él, Ella, Usted) agradece (Nosotros) agradecemos, (Vosotros) agradecéis, (Ellos, ellas) agradecen
C--> ZC Parecer Wydawać się parezco, pareces, parece, parecemos, parecéis, parecen
C--> ZC Ofrecer Oferować Ofrezco, ofreces, ofrece, ofrecemos, ofrecéis, ofrecen

Inne czasowniki, które odmieniają się w ten sam sposób, to na przykład: padecer (cierpieć na jakąś chorobę), crecer (rosnąć), amanecer (świtać), enriquecer (wzbogacać) i wiele innych.

2. Zmiana C na ZC - czasowniki z końcówką - UCIR

Zmiana w 1 osobie Przykład czasownika Znaczenie Odmiana
C--> ZC Traducir Tłumaczyć (Yo) traduzco, (Tú) traduces, (Él, Ella, Usted) traduce (Nosotros) traducimos, (Vosotros) traducís, (Ellos, ellas) traducen
C--> ZC Conducir Prowadzić (pojazd) conduzco, conduces, conduce, conducimos, conducís, conducen
C--> ZC Producir Produkować produzco, produces, produce, producimos, producís, producen

Wyjątkowość czasowników zakończonych na -UCIR jest godna wspomnienia z jeszcze jednego powodu, czasowniki te są nieregularne również w czasie przeszłym zwanym Pretérito Indefinido. Dlatego też powiemy "Traduje" (Przetłumaczyłem), a nie "Traducí", które jest formą niepoprawną w tym przypadku.

Inne czasowniki, które należą do tej kategorii, to przykładowo: reducir (zmniejszać, redukować), introducir (wprowadzić), seducir (uwodzić) czy deducir (dedukować).

3. Forma - GO w pierwszej osobie

Zmiana w 1 osobie Przykład czasownika Znaczenie Odmiana
GO Salir Wyjść (Yo) salgo, (Tú) sales, (Él, Ella, Usted) sale (Nosotros) salimos, (Vosotros) salís, (Ellos, ellas) salen
GO Poner Położyć pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen
GO Traer Przynieść traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen
GO Caer Upaść caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen
GO Hacer Robić hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
GO Satisfacer Satysfakcjonować satisfago, satisfaces, satisface, satisfacemos, satisfacéis, satisfacen
GO Valer Być wartym valgo, vales, vale, valemos, valéis, valen

4. Nieregularna pierwsza osoba, pozostałe osoby regularne

Nieregularna pierwsza osoba Przykład czasownika Znaczenie Odmiana
- Dar Dać (Yo) doy, (Tú) das, (Él, Ella, Usted) da (Nosotros) damos, (Vosotros) dais, (Ellos, ellas) dan
- Caber Zmieścić się quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben
- Ver Widzieć veo, ves, ve, vemos, veis, ven
- Saber Wiedzieć sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben

Czasowniki po hiszpańsku nieregularne w pierwszej osobie - ćwiczenia

1. Uzupełnij czasownikiem w odpowiedniej formie:

 1. Ella siempre ............. todo lo que lee al inglés.
 2. Estas empresas ............... el mismo tipo de productos.
 3. ¿Qué .......... esta tarde, Mariano? - Nada en especial.
 4. ¿A qué hora tus padres .............. de casa por la mañana?
 5. ¿Dónde ........ la compra? (yo) ¿Aquí o allí?
 6. Vosotros me ............... mucho dinero por este cuadro ¿Por qué?
 7. Estas plantas .......... muy rápido.
 8. Gracias por tu apoyo, de verdad te lo ….........................
 9. No .......... la pena invertir en este negocio.
 10. Voy a la tienda. ¿ Os…............ algo?

2. Przetłumacz na hiszpański: (poziom średnio/zaawansowany)

 1. Uważaj! O mało co się nie przewróciliśmy.
 2. Warto o tym pomyśleć następnym razem.
 3. Produkując mniej śmieci zmniejszamy zanieczyszczenie naszej planety.
 4. Zdaje się, że ona nie ma ochoty z nami rozmawiać.
 5. Czemu tłumaczysz ten artykuł? Osoba, która zleciła nam ten projekt była bardziej zainteresowana reportażami.
 6. Jeśli przyniesiesz mi gotowy projekt jutro, zapomnę o tym, że w tym tygodniu spóźniłeś się cztery razy.
 7. Czytając książki wzbogaca swoje słownictwo.
 8. Cierpię na dziwną chorobę. Jak tylko wchodzę do pomieszczenia pełnego ludzi, zaczynam się dusić.
 9. Jeśli to zrobisz, zostaniemy bez pieniędzy.
 10. Oferuję ci dwa dni wolnego w przyszłym tygodniu, chcę jednak, żebyś w tę sobotę był w biurze.

Klucz odpowiedzi

1. Uzupełnij czasownikiem w odpowiedniej formie:

 1. Ella siempre traduce todo lo que lee al inglés.
 2. Estas empresas producen el mismo tipo de productos.
 3. ¿Qué haces esta tarde, Mariano? - Nada en especial.
 4. ¿A qué hora tus padres salen de casa por la mañana?
 5. ¿Dónde pongo la compra? (yo) ¿Aquí o allí?
 6. Vosotros me ofrecéis mucho dinero por este cuadro ¿Por qué?
 7. Estas plantas crecen muy rápido.
 8. Gracias por tu apoyo, de verdad te lo agradezco.
 9. No vale la pena invertir en este negocio.
 10. Voy a la tienda. ¿Os traigo algo?

Na stronie używane są pliki cookie

Na stronie używane są pliki cookie, o których więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Zaznacz, proszę, na które pliki cookies się zgadzasz.